Oglaevanje
v gibanju

ivljenje v mestu postaja vse hitrejše. Vsi smo prezasedeni - tako poslovnei, javni uslubenci, gospodinje kot tudi upokojenci. Kljub natrpanemu urniku v našem vsakdanu pa se doloenim stvarem ne moremo izogniti - to so poti, ki jih vsak dan opravljamo, zato je potrebno postaviti oglase tja, kjer smo jih prisiljeni videti.

MOBIL JUMBO oglas je nemogoe spregledati, saj je velik in povsod prisoten! Opazujemo ga na poti v slubo »zataknjenega« v prometu, parkiranega na parkirišu, pred vrtcem ali šolo, ko se poasi pelje po centru, kjer ljudje stojijo pred semaforji, parkiran nasproti kavarne, pred nakupovalnim centrom, stadionom, ...

Zunanje mobilno oglaševanje je primerno za najavo in predstavitev novih produktov, za otvoritve (salonov, trgovin,...), za grajenje in utrjevanje blagovnih znamk, (branding), za marketing dogodkov (koncerti, predstave, sreanja,...), za gverilski marketing in za promocijo vseh produktov široke potrošnje.

Premini oglasi na prostem so zelo dobra dopolnitev vsakega »media mixa« vaših oglaševalskih akcij.

MOBIL JUMBO prednosti:

izkorišanje prometnih zastojev za oglaševanje
premikajoa se reklama pritegne vejo pozornost
veja izpostavljenost v vejih mestih
višji uinek oglaševanja za enako ceno
oglaševalska akcija prilagojena vašim eljam

 

Oglaevanje<br>v gibanju - Mobil jumbo premicni oglasi na prostem, oglaevanje na vozilih

Pripravi za tisk

 
povezava na cenik

Benjamin Hostnik s.p., C.XV.divizije 86, 2000 Maribor,
Tel.: 040184184, info@mobiljumbo.si